Wednesday, February 20, 2008

PENGERTIAN BULAN ISLAM...


Adakah anda tahu apa maksud bulan-bulan Islam sebagai seorang individu Islam..???
Muharram ertinya yang "diharamkan' atau 'dipantangkan' kerana dalam bulan ini dilarang dari menumpahkan darah.


Larangan ini berjalan terus sampai datangnya permulaan Islam yang telah membatalkannya..
Safar ertinya 'kosong' atau 'kuning'. Dalam bulan ini semua lelaki bangsa Arab dahulu keluar meninggalkan rumah sama ada berperang, berniaga,mengembara dan sebagainya.


Rabiulawal ertinya 'penetapan pertama'.
Dalam bulan ini semua lelakiyang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di rumahmasing-masing.


Rabiulakhir ertinya 'penetapan terakhir'.
Dalam bulan ini semua lelakiyang sebelumnya keluar meninggalkan rumah telah kembali berada di rumahmasing-masing.


Jamadilawal ertinya 'kering' atau 'beku'.
Dalam bulan ini orang Arab zaman dahulu mengalami kekeringan air, parit, sumur, sungai, lembah dan tasik menjadi kering.


Jamadilakhir ertinya 'peng-habisan' atau 'kering yang penghabisan' .
Dalam bulan ini orang Arab zaman dahulu mengalami kekeringan air yang penghabisan atau yang terakhir.


Rejab ertinya 'mulia' Orang Arab zaman dahulu memuliakan bulan inidengan 4 cara iaitu,
a) Tanggal 1 Rejab mereka akan menyembelih anak unta sebagai tanda pengorbanan.
b) Tanggal 1 Rejab juga mereka akan membuka pintu Kaabah siang danmalam supaya dapat beribadat sepuas-puasnya.
c) Tanggal 10 Rejab mereka akan kembali menyembelih korban tetapitidak lagi anak unta Amalan ini telah dibatalkan dengan kedatangan Islam.
d) Diharamkan berperang tetapi selepas kedatangan Islam larangan inijuga telah dibatalkan.
Syaaban ertinya 'berserak-serak' . Dalam bulan ini orang Arab zaman dahuku akan berserak ke lembah, tasik, sungai dan sbgnya untuk mencari air disebabkan oleh kekeringan.
Dinamakan juga berserak untuk mencari kebajikan.
Ramadhan ertinya 'panas terik' atau 'terbakar'.
Cuaca dalam bulan ini diJazirah Arab sangat panas dan terik sehinggakan sesiapa yang berjalan kaki tanpa memakai alas pasti kakinya akan melecur.
Sabda Rasulullah, "bulan inijuga dapat membakar dosa-dosa lalu".
Syawal ertinya'naik'.
Dalam bulan ini bila orang Arab menaiki unta dan ini membuatkan ekor unta tersebut menegak sedangkan dalam bulan initidaklah berlaku sedemikian.
Zulkaedah erti 'yang empunya duduk'.
Dalam bulan ini semua orang lelakia kan menetap di rumah masing-masing tiada yang keluar bermusafir ataumengembara.
Zulhijjah ertinya 'yang empunya haji'.
Dalam bulan ini semua umatmanusia akan keluar menunaikan ibadah haji bermuka dari zaman Nabi Adam sehinggalah sekarang.
wallahua'lam.....

2 comments:

Syarifah Salha Syed Ahmad said...

Salam. Teruskan menulis. Blog juga salah satu wadah penulisan.Khalastu dirasah minal al- azhar fi sanah alfain wa khamsah.

mohd hafizuddin said...

salam...blog yg bgs...bole sy share x???